AXA GO Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları

LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN VE BU MOBİL UYGULAMANIN TÜM KULLANICILARI İÇİN GEÇERLİ OLAN KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ. BU MOBİL UYGULAMAYI KULLANARAK BU KOŞULLARA UYACAĞINIZI PEŞİNEN KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ.

AXA GO adlı bu Mobil Uygulama (bundan böyle "Mobil Uygulama" olarak anılacaktır), yalnızca kişisel kullanımınız için verilmiştir ve Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde yerleşik AXA SİGORTA A.Ş. (bundan böyle "AXA SİGORTA" olarak anılacaktır) için herhangi bir yasal taahhüt veya akdi anlaşma teşkil etmemektedir ve AXA SİGORTA ayrıca, bu Mobil Uygulamanın özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Mobil Uygulama üzerinde sunulan hizmetlere erişim ve bunların kullanımı, bazı kişiler için veya bazı ülkelerde belli kısıtlamalara tâbi olabilir. AXA SİGORTA, kendi ülke kanunlarının veya kendilerini ilgilendiren diğer herhangi bir ülkenin kanunlarının yasaklaması halinde, bu gibi kişilere hiçbir hizmet sunmayacaktır. Ancak, hukuki ve mali durumlarının Mobil Uygulama üzerinde sunulan hizmetlere abone olmaya izin verip vermediğini hukuk müşavirlerine danışmak suretiyle önceden kontrol etmek, ilgili kişilerin kendi sorumluluğudur.

GİRİŞ BİLGİLERİ

Şu anda AXA SİGORTA'nın sunduğu Mobil Uygulamaya bağlanmış bulunuyorsunuz.

"Kullanıcı", bu Mobil Uygulamayı kullanan herhangi bir gerçek kişi anlamındadır. Kullanıcı, Mobil Uygulamaya erişmek ve onu kullanmak için gerekli olan beceri, yol ve yöntemlere sahip olduğunu ve bu genel hüküm ve koşullara uymayı kabul eder.

1. GENEL BİLGİLER

AXA SİGORTA önceden bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme içeriği ve sözleşmeye konu uygulamada değişiklik yapma, ek yapma, kısıtlama, geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu genel kullanım koşulları, kullanıcının aşağıdakileri yapmasına izin veren koşulları tanımlamaktadır:

+ Bu Mobil Uygulamaya erişmek

+ Sunulan hizmetleri kullanmak

2. KAYIT VE KULLANIM

Mobil uygulamayı kullanmadan önce izlenmesi gereken adımlar:

2.1. İndirme : Mobil Uygulamayı indirmeniz gerekmektedir.

2.2. İlk Kullanım : Bu Mobil Uygulamanın içeriğine kullanıcı hesabı oluşturarak erişebilirsiniz.

2.3. Hesap : Kullanıcı oluşturduktan sonra giriş yaparak mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.

2.4. Kimlik Doğrulama : Kimlik doğrulama prosedürü kullanıcıya bir tanımlayıcı ve bir şifre vermektedir. Tanımlayıcı ve şifre kişisel ve gizlidir. Bu gizliliğe ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜCRETLER

Bu Mobil Uygulamanın cep telefonunuza ilk kez indirilmesi ücretsizdir.

Telekomünikasyon ağını kullanmaya ilişkin erişim maliyeti mobil kullanıcı tarafından, kendi servis ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısının/ sağlayıcılarının öngördüğü koşullar uyarınca ödenir.

Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısının talep ettiği abonelik ücretlerini ödemek kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm maliyetler kullanıcı tarafından ödenecektir. AXA SİGORTA, telefonik, enformatik ortam veya yazılım ortamının çalışmamasından veya uyumsuzluğundan veya Mobil Uygulamaya erişimi imkânsız kılan internet bağlantılarından doğabilecek zararlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

4. KİŞİSEL VERİLER ve İZİNLER

AXA SİGORTA, veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, gsm numarası, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler sigortacılık faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama, vb. amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.

Veri sahibi, bu Mobil Uygulama üzerinde toplanan verilere yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında erişme, bunları değiştirme ve işleme hakkına sahiptir.

Erişim hakkınızı, yasal ve meşru gerekçelerle verilerinizi düzeltme, bunlara itiraz etme ve silme hakkınızı iletisim@axasigorta.com.tr adresine e-posta yollamak sureti ile kullanabilirsiniz.

Verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklandıktan sonra silinecektir.

Kullanıcı, bu uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile, AXA Sigorta ve yetkili acenteleri ile yukarıda sayılan kuruluşlar tarafından kendisine doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesini kabul etmektedir.

5. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERME

Bu sözleşme Mobil Uygulamayı ilk kez kullandığınız gün başlar ve Mobil Uygulama üzerindeki aktivitenizi durdurana dek devam eder.

AXA SİGORTA, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin bu sözleşmeyi sona erdirebilir ve hesabınızı kapatabilir. Kullanıcı, aşağıdaki adrese e-posta göndererek bu sözleşmeyi istediği zaman sona erdirebilir ve hesabını kapatabilir: iletisim@axasigorta.com.tr

6. TELİF HAKKI

Bu Mobil Uygulama, ayrılmaz bir bütün olarak görülmelidir. Sayfaların, verilerin veya Mobil Uygulamayı oluşturan başka bir ögenin yayıncının izni olmadan herhangi bir işlemle veya herhangi bir destekle kısmen veya tamamen çoğaltılması veya yeniden sunulması yasaktır ve telif hakkı ihlali oluşturur.

Mobil Uygulamada gözüken metinler, bilgi, tasarım, markalar ve/veya logolar lisans sözleşmesi kapsamında AXA SİGORTA’ya aittir.

Resim, görüntü ve eklentilerin tüm hakları AXA SİGORTA’ya aittir.

7. GARANTİ OLMAMASI

AXA SİGORTA, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin bu sözleşmede yukarıda açıklanan kullanım kurallarına ilaveler yapma, bunları değiştirme veya silme hakkini saklı tutar.

AXA SİGORTA, Mobil Uygulamayı güncel halde tutmak için çaba gösterecektir. Ancak AXA SİGORTA, bu Mobil Uygulama üzerinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve tamlığına dair herhangi bir garanti vermez.

AXA SİGORTA, kendi kastı veya ağır kusur ve ihmalinden kaynaklanan direkt zararlar hariç olmak üzere, Mobil Uygulamanın kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek veya bu ziyaretle ilişkili olan doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

8. YÜKÜMLÜLÜK

AXA SİGORTA, mücbir sebep durumlarından veya kendi makul seviyedeki kontrolünü aşan istisnai durumlardan kaynaklanan ve kullanıcının hesabını etkileyebilecek olan nihai sonuçlardan dolayı yükümlü değildir.

Kullanıcı, kendi hareketlerinin ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu tam anlamıyla üstlenmeyi kabul eder; AXA SİGORTA kullanıcının hareketlerinden ve bunların sonuçlarından dolayı yükümlü tutulamaz.

Taraflar Mobil Uygulamadaki bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından kaynaklanan hiçbir zarardan AXA SİGORTA’nın sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı; Mobil Uygulamayı kullanırken, ürün veya hizmetlerden faydalanırken, herhangi bir işlem yaparken işbu sözleşmeye ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi takdirde meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu kapsamda AXA SİGORTA’nın uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. AMİR KANUN VE YARGI YETKİSİ

Bu Genel Kullanım Koşulları’nın yorumunda ve kullanıcı ile AXA SİGORTA arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri